May 2024
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Member Institutions
An error occured during parsing XML data. Please try again.
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.05.24. - 2016.11.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítés feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

§ 3 hónapos próbaidőn történő megfelelés a KJT.21/A§(4) bekezdésében megjelenített kivételekkel

§ Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ szociális területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kiváló szintű probléma megoldó képesség

§ Kiváló szintű etikus hozzáállás

§ Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség

§ Kiváló szintű csoport munka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ Végzettséget igazoló okiratok másolata

§ Erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdeiné Győri Csilla nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

§ Elektronikus úton Erdeiné Győri Csilla részére a cssgyj(0)freemail.hu E-mail címen keresztül

 

§ Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 23.

 
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata


családgondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.04.18-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
Főiskola, szociális alapvégzettség
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.


Elvárt kompetenciák:

Jó szintű csoportos munka,
Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
Kiváló szintű etikus hozzáállás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24-től tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdeiné Győri Csilla nyújt az 52/580-599-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 16.


A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 983/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
Elektronikus úton Erdeiné Győri Csilla részére a cssgyj(0)freemail.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Erdeiné Győri Csilla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

 
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Balmazújváros, Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos egységben a lakók szükségleteinek megfelelően végzi az ápolási-gondozási feladatokat.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szociális illetve egészségügyi képesítés az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.
Büntetlen előélet.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.
Szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság, együttműködési képesség. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, motivációs levél.

Munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1-től tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes az 52/580-598 telefonszámon és Béresné Lőrincz Erzsébet az 52/370-222 telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 25.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.

 
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Balmazújváros, Nefelejcs Idősek Otthona

1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai irányelveknek megfelelően az idősek bentlakásos egységében élők mentális gondozása, a személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett megteremti a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szolgáltatást igénybe vevő családi- és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkozást vezet, részt vesz a gondozási tervek megvalósításában, a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően végzi a munkaköréhez tartozó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.
 • Szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság, együttműködési képesség. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata.

§ Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. december 15-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes az 52/580-598 telefonszámon és Béresné Lőrincz Erzsébet az 52/370-222 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.), Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető nevére. Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

 

 
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
tiszacsegei területi irodájába

1 fő családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2014. 08. 25 - 2014. 12. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet II. részében (Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére) a gyermekjóléti szolgáltatás családgondozói munkakörébe előírt képesítés.

 • 3 hónapos próbaidőn történő megfelelés a KJT. 21/A §(4) bekezdésében megjelenített kivételekkel
 • Számítógép felhasználói szinten történő ismerete, kezelése
 • Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű csoportos munka
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség
 • Jó szintű probléma megoldási képesség
 • Kiváló szintű etikus hozzáállás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ A végzettséget igazoló iratok másolata.

§ Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8. címére. 

A munkakörrel kapcsolatban további információt Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető és Erdeiné Győri Csilla szakmai vezető nyújt a következő telefonszámon:

52/580-599   52/580-598   0630/565-2986

 

 

 
More Articles...