June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Member Institutions
An error occured during parsing XML data. Please try again.
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása. Családgondozás, családlátogatás, egyéni esetkezelés, szociális munka egyénekkel, családokkal, csoportokkal. Információnyújtás, tanácsadás, szabadidős programok szervezése. Kötelező dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

§ Szociális és/vagy gyermekvédelmi területen végzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,

§ Kiváló szintű empátiás készség,

§ Önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél.

§ A végzettséget igazoló iratok másolata.

§ A pályázó nyilatkozata, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.

§ A büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi -erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres P. utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1005/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.

Elektronikus úton Figéné Nádasdi Ágnes részére a cssgyj(0)freemail.hu E-mail címen keresztül

§ Személyesen:  Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres P. utca 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 12.