July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Member Institutions
An error occured during parsing XML data. Please try again.
There is no translated content available yet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balmazújváros, Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos egységben a lakók szükségleteinek megfelelően végzi az ápolási-gondozási feladatokat.

Illetmény, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális illetve egészségügyi képesítés az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat.
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.
  • Szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság, együttműködési képesség. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, motivációs levél.

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban az intézmény bővítését, a működési engedély megszerzését követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes az 52/580-598 telefonszámon és Béresné Lőrincz Erzsébet az 52/370-222 telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.), Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető nevére. Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.