június 2024
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
An error occured during parsing XML data. Please try again.

Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel.: (52) 580-597,
(52) 580-598, (52) 580-599

 

Családsegítő szolgálat

Az ellátás célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, megelőzése és megszüntetése.

A családsegítő szolgálat

- tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási, a társadalombiztosítási ellátások formáiról, és a hozzájutás módjáról,
- a családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását /családterápia, mediáció, konfliktuskezelés, közvetítés/,
- ellátja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében az együttműködési kötelezettségből adódó feladatokat,
- ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadást biztosít,
- együttműködik intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel,
- adományokat gyűjt és továbbít az arra rászorulókhoz,

A szolgálat speciális szolgáltatást is biztosít: hétvégén is lehetőség van a kapcsolatügyelet igénybevételére, ahol a különálló, vagy elvált szülő meghitt, barátságos körülmények között tarthatja a kapcsolatot gyermekével. A kapcsolattartást mediátor /közvetítő/ biztosítja.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és önkéntes.

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Egyek, Fő út 3. sz. Tel.: 06-30/423-8554
Tiszacsege, Fő út 42. sz. Tel.: 52/588-072
Hortobágy, Kossuth u. 8. sz. Tel.: 52/589-356
 

 

Gyermekjóléti szolgálat

Az ellátás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereivel szolgálja a gyermek testi, lelki, érzelmi erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgálat:

- tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,
- családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési , egészségügyi tanácsadást nyújt,
- segíti a hivatalos ügyek intézését,
- szabadidős tevékenységeket, programokat szervez,
- a gyermek veszélyeztetésének érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert /házi és gyermekorvosok, védőnői hálózat, oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei, gyámügyi, szociális iroda, rendőrség, gyámhivatal, hivatásos pártfogó/,
- családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat / mediáció, konfliktuskezelés, közvetítés, családterápia/,
- családi konfliktusok megoldása válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében,
- ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadás.

A szolgálat speciális szolgáltatást is biztosít: hétvégén is lehetőség van a kapcsolatügyelet igénybevételére, ahol a különálló vagy elvált szülő meghitt, barátságos körülmények között tarthatja a kapcsolatot gyermekével. A kapcsolattartást mediátor /közvetítő/ biztosítja.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Egyek, Fő tér 23. sz. Tel.: 52/378-344
Tiszacsege, Fő út 42. sz. Tel.: 52/588-072
Hortobágy, Kossuth u. 8. sz. Tel.: 52/589-356
 

 

Idősek klubja - Nappali ellátás

Az ellátás kiemelt célja, hogy az idősek egyedüllétét megszüntesse és elmagányosodását megelőzze, valamint a tétlenséggel járó káros hatásokat megelőzze a társas kapcsolatok kiépítésével és a szabadidő hasznos, élménydús eltöltésével.

A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, illetve idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátását, hétfőtől - péntekig az Idősek Klubja biztosítja. A szolgáltatás keretein belül biztosítjuk:
• étkeztetést igény szerint
• tisztálkodási, mosási, vasalási lehetőség
• rendszeres vérnyomásmérés
• havi jogi tanácsadás
• mentális segítségnyújtás
• szabadidős programok szervezése (irodalmi délutánok, vetélkedők, zenés-táncos délutánok, filmvetítések, kirándulás, zenehallgatás, társasjátékok)
• egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hozzájutás segítése
• hivatalos ügyek intézése és segítése
• életvezetés segítése

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Egyek, Tisza u. 6. sz. Tel.: 52/378-019
Tiszacsege, Tompa u. 1. sz. Tel.: 52/373-136
 

 

Házi segítségnyújtás

Az önálló életvitel fenntartása érdekében alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzésében, a higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, segítségnyújtás az igénybe vevő lakókörnyezetében.

A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást:
- fürdetés, mosdatás
- bevásárlás (maximum 5 kg, a kerületben lévő legközelebbi közértből)
- öltöztetés
- vérnyomásmérés, diéta ellenőrzése
- gyógyszerezés felügyelete
- szociális ügyintézés
- az ellátott lakásán bizonyos háztartási munkák elvégzése ( szűkebb környezet takarítása)
- a gondozott állapotától függő gondozási feladatok ellátása.

Az ellátás igénybevételével, és a térítési díjjal kapcsolatban az intézményekben lehet információt kérni.

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Egyek, Tisza u. 6.sz. Tel.:52/378-019
Tiszacsege, Tompa u. 1.sz. Tel.:52/373-136
Hortobágy, Kossuth u. 8.sz. Tel.: 52/589-356
 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Biztosítja segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen való megjelenését, a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. Ez az ellátás egész nap és éjszaka is megadja azt a biztonságot, amelyre egy idős, beteg embernek szüksége van.

Az ellátás igénybevételével, és a térítési díjjal kapcsolatban az intézményekben lehet információt kérni.

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Tiszacsege, Tompa u. 1. sz. Tel.: 52/373-136
 

 

Étkeztetés

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.
Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre,
- akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére,
- tartósan vagy átmeneti jelleggel
- a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

Az ellátás igénybevételével, és a térítési díjjal kapcsolatban az intézményekben lehet információt kérni.

 

 
Balmazújváros, Veres P. u. 8. sz. Tel.: 52/580-598
Egyek, Tisza u. 6. sz. Tel.: 52/378-019
Tiszacsege, Tompa u. 1. sz. Tel.:52/373-136
Hortobágy, Kossuth u. 8. sz. Tel.: 52-589-356