szeptember 2019
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
An error occured during parsing XML data. Please try again.

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.05.24. - 2016.11.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítés feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

§ 3 hónapos próbaidőn történő megfelelés a KJT.21/A§(4) bekezdésében megjelenített kivételekkel

§ Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ szociális területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kiváló szintű probléma megoldó képesség

§ Kiváló szintű etikus hozzáállás

§ Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség

§ Kiváló szintű csoport munka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ Végzettséget igazoló okiratok másolata

§ Erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdeiné Győri Csilla nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

§ Elektronikus úton Erdeiné Győri Csilla részére a cssgyj(0)freemail.hu E-mail címen keresztül

 

§ Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 23.