szeptember 2019
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
An error occured during parsing XML data. Please try again.

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Balmazújváros, Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos egységben a lakók szükségleteinek megfelelően végzi az ápolási-gondozási feladatokat.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szociális illetve egészségügyi képesítés az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.
Büntetlen előélet.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.
Szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság, együttműködési képesség. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, motivációs levél.

Munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1-től tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes az 52/580-598 telefonszámon és Béresné Lőrincz Erzsébet az 52/370-222 telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 25.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.