szeptember 2019
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
An error occured during parsing XML data. Please try again.

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Balmazújváros, Nefelejcs Idősek Otthona

1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai irányelveknek megfelelően az idősek bentlakásos egységében élők mentális gondozása, a személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett megteremti a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szolgáltatást igénybe vevő családi- és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkozást vezet, részt vesz a gondozási tervek megvalósításában, a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően végzi a munkaköréhez tartozó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat.
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat.
  • Szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság, együttműködési képesség. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata.

§ Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. december 15-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes az 52/580-598 telefonszámon és Béresné Lőrincz Erzsébet az 52/370-222 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57 sz.), Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető nevére. Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.